sowie

Wycinki Prasowe - Aktualności

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca kwiecień 2013
Znaleziono 3 newsów
2013-04-05 10:13


Prezentacja dorobku szkół zawodowych i technicznych oraz oferty firm i uczelni wyższych z całego województwa były celem Targów Pracy i Zawodów, które odbyły się w Wałbrzychu. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych z regionu, którym projekt ułatwić miał przyszłą drogę edukacyjną. Celem Targów był rozwój współ-pracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa.

- Chcemy obalić niepoprawny mit, że szkoła zawodowa, to placówka „drugiego wyboru”.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-04-05 10:12


W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013r. obchodzony będzie wzorem lat minionych Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W tym roku motywem przewodnim obchodów będzie ochrona danych osobowych ofiary przestępstwa. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw. W ramach akcji prokuratorzy z prokuratur okręgu świdnickiego udzielać będą w tych dniach zainteresowanym osobom nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanym zakresie. W Wałbrzychu w Prokuraturze Rejonowej przy Pl. Magistrackim 7
Źródło:30minut

2013-04-05 10:12


Około 70 nauczycieli i dyrektorów wzięło udział w seminarium szkoleniowym, które odbyło się w Jugowicach w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w ramach projektu ”Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Jednym z celów projektu było wypracowanie modelu organizacji małej szkoły pracującej metodą projektu w grupach różnowiekowych. - Uczniowie i nauczyciele pracują nowoczesną metodą projektu edukacyjnego, która dzięki temu, że jest przyjemna i aktywizująca społeczność szkolną jest przez to bardzo skuteczna. Uczniowie rozwijają kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu nie tylko edukacyjnego ale również osobistego. Metoda projektu pozwala na ujawnienie dziecięcych talentów w sposób w jaki jest to niemożliwe podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych.

czytaj więcej... (kliknij)