sowie

Wycinki Prasowe - Aktualności

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Plan Rozwoju Szczawna-Zdroju
2018-08-08 08:11

Kilkanaście miesięcy trwało przygotowanie przez członków Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój, głównych założeń Planu Rozwoju Szczawna-Zdroju. Dokument składający się z 10 filarów tematycznych zawiera pogrupowane pomysły na inwestycje i działania, które mają poprawić jakość życia Mieszkańców i mogą skierować uzdrowiskową gminę na ścieżkę rozwoju opartego o wykorzystanie lokalnego potencjału.


Działacze stowarzyszenia właśnie rozpoczęli konsultacje społeczne swoich pomysłów. - Chcemy w sposób bezpośredni rozmawiać z naszymi sąsiadami i chcemy wysłuchać ich opinii, również tych krytycznych - mówi Dominik Małkowski, koordynator konsultacji z ramienia szczawieńskiej organizacji pozarządowej.

Zanim powstał Program Rozwoju Szczawna-Zdroju działacze organizacji przeprowadzili wśród Mieszkańców bezpośrednie badanie ankietowe, internetowe badania ankietowe, wywiady bezpośrednie z liderami opinii, warsztaty tematyczne z lokalnymi liderami oraz dwudniowe warsztaty członków stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój w celu przygotowania głównych założeń programu.

- Członkowie stowarzyszenia wielokrotnie spotykali się, by wspólnie wypracować plan rozwoju - mówi Piotr Sawicki. - Pracę tą wykonywaliśmy z wielkim zaangażowaniem, bo chodzi o nasze dobro wspólne, jakim jest Szczawno-Zdrój. Analizowanie danych i sprawdzanie realności pomysłów zajmowało nam wiele dni - dodaje Tomasz Żukowski.

W konsekwencji powstał dokument zawierający około 100 przepracowanych pomysłów, który jest bezpośrednio związany z oczekiwaniami ankietowanych Mieszkańców Szczawna- Zdroju.

- Jednym z 10-ciu filarów naszego programu jest dział: współzarządzanie, samorządność, partycypacja Mieszkańców - mówi Arkadiusz Czocher prezes stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój. - Zauważamy w tym zakresie poważny deficyt w Szczawnie-Zdroju, a o poprawę warunków do współuczestniczenia Mieszkańców lokalnych przedsiębiorców w procesie zarządzania gminą, postulujemy od ponad 2 lat. Zgodnie z naszymi zasadami, chcemy, aby ważne dla życia społeczności lokalnej sprawy, były jak najszerzej konsultowane, najlepiej w formule bezpośrednich spotkań z naszymi sąsiadami - podkreśla Czocher.

W dziale tym znalazły się m.in. plany uruchomienie video-relacji z obrad Rady Gminy w internecie, uruchomienie gminnego budżetu partycypacyjnego czy powołanie do życia Rady Ulic jako ciała konsultacyjno-doradczego dla władz miejskich oraz zmiana statutu gminy w zakresie zapewnienia Mieszkańcom prawa do wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej

Działacze organizacji chcą teraz posłuchać opinii na temat zapisów w przygotowanym dokumencie w trybie konsultacji społecznych. Pierwsze spotkanie w lipcu już się odbyło. - Czerpiemy inspiracje oraz siłę z aktywności i pomysłów otaczających nas ludzi. Nie uważamy, że wiemy wszystko najlepiej. Liczymy, że wspólnie z Mieszkańcami możemy przygotować ten strategiczny dokument na najwyższym poziomie i zgodnie ze sztuką, a następnie szukać sposób i sojuszników do wdrażania tych pomysłów w życie i ich realizację - podkreśla Arkadiusz Czocher. Oprócz działu związanego z współzarządzaniem gminą przez Mieszkańców, program zawiera zapisy na temat niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych, pomysłów na wsparcie jakości życia Mieszkańców Szczawna-Zdroju, poprawę bezpieczeństwa w gminie. Dodatkowo są działy poświęcone edukacji i oświacie, ekologii, poprawie infrastruktury technicznej w gminie, gospodarki i przedsiębiorczości lokalnej, promocji gminy oraz aktywnemu wypoczynkowi i działaniom sportowym na terenie gminy. - Te główne filary naszego planu zostały tak zbudowane, by skupiały najważniejsze aspekty funkcjonowania gminy - komentuje Urszula Dąbrowska ze stowarzyszenia.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne szybko zmieniło się w żywą dyskusję. Mieszkańcy odnosili się do zaproponowanych rozwiązań, często zgłaszając swoje propozycje czy też wskazując na obawy. Wszystkie uwagi spisywał Dominik Małkowski, który odpowiedzialny był za zorganizowanie spotkania z mieszkańcami.

- Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w takim spotkaniu, w którym ktoś pokazuje konkretne rozwiązania - mówiła podczas zadawania pytań jedna z mieszkanek. Inny uczestnik spotkania zauważył, że pierwszy raz ktoś zapytał Mieszkańców czy pomysły są słuszne. Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowano w drugiej połowie sierpnia.Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: